Základní právní minimum pro rozcházející se rodiče

60 otázek a odpovědí

Někdy se to stane. Partnerský vztah se rozpadne. Bohužel. Pokud ale ze vztahu vzešlo dítě, rodičovský vztah zůstává dál. A bude zde do doby, dokud dítě nebude schopno se o sebe postarat (nebo i déle).

Milí rozcházející se rodiče, najděte si tedy i ve svém sporu chvíli času a společně si projděte následující otázky. Pokud chcete mít spokojené a šťastné dítě, pokuste se shodnout na následujících odpovědích.

Typ péče

1. Který typ péče je pro naše dítě nejlepší? (výlučná, střídavá, společná)
2. Zachováme péči rodičů, kterou jsme praktikovali dosud? (některé úkony péče zajišťovala běžně máma, některé táta)
3. Zvládneme společnou péči o dítě?
4. Je střídavá péče pro naše dítě vhodná?
5. Zvládne naše dítě úskalí spojená se střídavou péčí? (pravidelné střídání mezi rodiči)
6. Pokud zvolíme střídavou, bude rovnoměrná nebo nerovnoměrná?
7. Pokud zvolíme výlučnou péči jednoho z rodičů, jak bude zajištěn styk s druhým rodičem a sourozenci a jak často se s dítětem uvidí?
8. Opravdu zvládnu zajistit výlučnou péči o dítě?
9. Přizpůsobím si svou pracovní dobu zvolenému modelu péče o dítě?
10. Zvládnu současně péči i o další své děti?
11. Jak zajistíme péči o dítě o prázdninách a svátcích? (jarní, velikonoční, letní, podzimní, vánoční)

Komunikace a odborná pomoc

12. Zvládneme spolu o potřebách dítěte komunikovat?
13. Zvládneme komunikovat ústně?
14. Vyvarujeme se hádek/sporů před dítětem?
15. Nebude lepší zvolit komunikaci skrze e-mail, SMS?
16. Pokud bude dítě u jednoho z rodičů, jak zajistíme komunikaci s druhým rodičem?
17. Jak zajistíme komunikaci dítěte s prarodiči, sourozenci, apod.?
18. Zvládneme se rozejít „v klidu“?
19. Dohodneme se na odborné pomoci?
20. Víme, jak nám může pomoci rodinná terapie či mediace?
21. Je nám zřejmé, že se nikdy nebudu o druhém rodiči negativně vyjadřovat před dítětem?
22. Je nám zřejmé, že nemůžu své rozhodnutí o péči o dítě přenášet na samotné dítě?
23. Chápu, že dítě nemůže být prostředníkem zajišťujícím komunikaci mezi mnou a druhým rodičem?

Bydlení a předávání dítěte

24. Beru na vědomí, že nemohu jednostranně změnit bydliště dítěte?
25. Mám dostatečně bytové podmínky pro péči o dítě?
26. Mám v úmyslu se stěhovat? Chce se dítě také stěhovat?
27. Zvážili jste vzdálenost nového bydliště od školy?
28. Jak dlouho bude dítěti trvat cesta do školy?
29. Jakým způsobem bude dítě dojíždět?
30. Kde si budeme dítě předávat?
31. Kdy si budeme dítě předávat?
32. Beru na vědomí, že za druhého rodiče může dítě předat i jiná osoba? (babička, přítel rodiče, chůva,…)
33. Co vše si budeme s dítětem předávat? (školní potřeby, věci do koníčků, kartičku pojišťovny,…)

Škola a koníčky

34. Beru na vědomí, že bez souhlasu druhého rodiče nemohu jednostranně změnit dítěti školu, školku?
35. Zůstane dítě ve stejné škole?
36. Pokud bude nutné školu změnit, zůstane mu zachován kontakt na spolužáky, přátele?
37. Budeme oba v kontaktu se školou?
38. Budeme oba dítěti pomáhat s přípravou do školy? 
39. Kdo bude chodit na třídní schůzky?
40. Zůstanou dítěti stejné koníčky?
41. Shodneme se na množství a typu koníčků?
42. Kdo bude dítě do koníčků doprovázet?
43. Jak se budete podílet na úhradě potřeb dítěte do školy, koníčků?
44. A co větší výdaje jako lyžák, tábor, zahraniční školní výlet?

Lékařská péče

45. Beru na vědomí, že bez souhlasu druhého rodiče nemohu jednostranně změnit lékaře dítěte?
46. Kdo bude s dítětem zajištovat pravidelné lékařské prohlídky a očkování?
47. Kdo bude o dítě pečovat v době nemoci?
48. Bude mít dítě stále stejnou zdravotní pojišťovnu?
49. Sjednáme dítěti úrazové pojištění?
50. Kdo bude hradit mimořádné zdravotní výdaje? (rovnátka, brýle, antikoncepci)
51. Jak se budeme informovat o zdravotním stavu?

Výživné a náklady

52. Budeme si hradit výživné?
53. V jaké výši si budeme hradit výživné?
54. Jak budeme hradit mimořádné výdaje?
55. Budeme dítěti spořit?
56. Je mezi námi shoda, jaké výdaje jsou ještě běžné, a které už mimořádné?
57. Budeme dítěti dávat kapesné?
58. Souhlasíme s tím, aby si dítě brigádně přivydělávalo?
59. Kdo si bude uplatňovat slevu na dani?

60. Zřídíme dítěti bankovní účet?