Nejčastější dotazy

  • Úvod
  • Nejčastější dotazy
Vše o rozvodech
Jaký je postup, když se chci rozvést?

Pokud máte nezletilé děti, nejdříve bude opatrovnický soud rozhodovat ve věci těchto dětí, teprve následně civilní soud rozhodne o rozvodu. Pokud nemáte nezletilé děti, proběhne přímo řízení o rozvod.

Dá se nějak zajistit u rozvodu, aby soud nezjišťoval, co je příčina rozvodu?

Ano, dá. Příčina rozvratu manželství se nezjišťuje u tzv. nesporného/smluveného rozvodu. Pokud se účastníci chtějí rozvést a uzavřeli dohodu ve věci dětí i majetku.

Musím přijít k rozvodu osobně nebo postačí účast advokáta?

Soud má povinnost účastníky řízení vyslechnout, měl byste tedy přijít.

Co se stane, když si rozvod po podání návrhu rozmyslím? Mohu ho vzít zpět?

Ano, návrh na rozvod lze vzít zpět, nicméně pokud by druhý manžel s tímto zpětvzetím z vážných důvodů nesouhlasil, bude zpětvzetí neúčinné a v řízení se bude pokračovat.

Mohu se odvolat proti rozsudku o rozvod manželství?

Ano, odvolat se je možné v 15denní lhůtě od doručení rozsudku. Pokud však bylo rozhodnutím vyhověno společnému návrhu na rozvod manželství, odvolání možné není.

Musí se v rámci rozvodu řešit majetek?

Ne, nemusí. Soud však může schválit dohodu o vypořádání společného jmění manželů, pokud ji účastníci soudu předloží.

Mohu podat návrh na rozvod i s manželkou?

Ano, pokud se na tomto shodnete.

Kolik stojí soudní poplatek za návrh rozvod?

Soudní poplatek spojený s podáním návrhu na rozvod manželství činí částku 2.000,- Kč.

Co když druhý manžel s rozvodem nesouhlasí?

Návrh na rozvod manželství lze podat jako společný, ale je možné, aby jej podal i jeden z manželů. Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, přesto může být manželství rozvedeno, pokud má soud za to, že je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Mohu si po rozvodu změnit příjmení?

Ano, po rozvodu manželství je možné, aby manžel, který přijal příjmení druhého manžela, oznámil matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. K tomuto je stanovena lhůta 6 měsíců.