Pracovní právo

  • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy, posouzení nároků
  • Zastupování v soudních řízeních - žaloba na neplatnost výpovědi, diskriminační žaloby
  • Neplnění a porušování pracovní smlouvy. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vznik pracovního poměru a jeho skončení
  • Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost skončení pracovního poměru