Dědické právo

  • Příprava a tvorba závěti, dědické smlouvy, prohlášení o vydědění, možnosti vydědění, vzdání se dědictví, zcizení dědictví, aj.
  • Sepsání odkazu a dovětku
  • Zastupování v dědickém řízení
  • Zastupování ve sporech o platnost závěti
  • Zastupování v soudních řízeních v dědických věcech