Ceník právních služeb

Ceník právních služeb je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s klientem následujícími způsoby.

Úkonová odměna

Odměna za služby právníka je určena počtem úkonů právní služby, které právník v konkrétní věci pro klienta učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

Časová odměna

Odměna za služby právníka je určena počtem hodin, které právník poskytnuté právní službě věnuje. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě.

Paušální odměna

Odměna za služby právníka je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Odměna právníka mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.

Jak probíhá spolupráce s rozvodovým právníkem v Brně, Olomouci a Šternberku
1

Máte právní problém?

Zavolejte nám prosím na tel. 777 761 112 nebo nám napište e-mail na langerova@olomouckyadvokat.cz

2

Termín schůzky

Dohodneme se na termínu osobní schůzky nebo na telefonické schůzce, případně na zaslání podkladů.

3

Společně najdeme nejlepší řešení

Na první schůzce vyslechneme, s čím budete chtít pomoci, navrhneme postup řešení věci.

4

Právní porada

Pokud postačí porada, bude věc vyřešena, porada se hradí na schůzce.

5

Právní zastoupení

Pokud je věc složitější nebo vyžaduje zastoupení u soudu, převezmeme právní zastoupení.

6

Průběh právního zastoupení

V průběhu zastoupení o všem klienta písemně informujeme prostřednictvím e-mailu, či telefonicky, pokud je to potřeba, a ve složitých věcech se dohodneme na více schůzkách.

7

Úhrada právních služeb

Právní služby jsou účtovány vždy po provedení jednotlivého úkonu. Vždy tedy víte, za co platíte.