Rodinné a rozvodové právo

Co pro Vás zařídím jako rozvodový právník v Brně, Olomouci, Ostravě či Šternberku?

Jako zkušený rozvodový právník (advokát) s dlouholetou praxí u prvostupňových i odvolacích soudů v Brně, Olomouci a Ostravě Vám zajistím rychlé a kvalitní rozvodové řízení, které Vám ušetří čas, peníze i starosti, tedy zejména samotné zastupování v řízení o rozvodu manželství v případě jak nesporného, tak i sporného rozvodu. Kvalifikovaně Vám sepíši návrh na rozvod manželství či vyjádření k návrhu protistrany. Samozřejmostí je individuální, aktivní a lidský přístup, k problematice přistupuji profesionálně a zaručuji Vám spolehlivost a diskrétnost.

Spolupracuji s notáři, a také se soudními znalci a jako dobrý rozvodový právník využívám spolupráce s nimi.

Dále jsem Vám schopna pomoci s:

  • sepisem a kontrolou dohod ve věci vypořádáním majetku manželů (SJM)
  • majetkovým vypořádáním při zániku manželství - sepisem dohod o vypořádání společného jmění manželů
  • právním poradenstvím ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů, vypořádáním společného jmění manželů, vnosů a investic
  • péčí o děti - právní zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem, svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavé péče, společné péče, sepisu předběžných opatření
  • výživným pro nezletilé i zletilé děti, zejména stanovení výživného, zvýšení i snížení výživného a souvisejících právních služeb


Sepis všech podání shora i v anglickém jazyce.