Jak si správně spočítat aktuální výši výživného

Výše výživného

Velmi často se na nás obrací klienti s žádostí, abychom jim spočítali, případně "přepočítali" výživné pro jejich děti s ohledem na jejich současný příjem a dle stávajících tabulek.

Doporučující kritéria

Na internetu je k dispozici hned několik doporučujících tabulek, které vyjadřují procenta z příjmu povinného rodiče, tedy částku, kterou by měl na výživné pro dítě hradit. 

Nicméně, pro správný výsledek výše výživného doporučující tabulka, kterou můžete vidět u tohoto textu, není dostačující.

Příjmy rodiče

Předně je potřeba zjistit celkový čistý příjem povinného rodiče, tedy čistou mzdu či plat vč. všech příplatků, osobního ohodnocení, odměn a prémií. Pokud má povinný rodič také další příjmy, např. výsluhu, příjmy z nájmů, či sociální dávky, pak tyto se rovněž do celkového příjmu zahrnují. Poměrně velká diskuse se vede ohledně započítávání cestovních náhrad do výše příjmu, například u řidičů, kdy toto je však již složitější a na osobní poradu ve věci. Také podobnou otázkou je započítávání tzv. Kindergeld.  

Výši výživného ovlivňuje tzv. životní etapa dítěte, tedy zda dítě navštěvuje MŠ, první či druhý stupeň ZŠ, SŠ nebo VŠ. Dále se zohledňuje počet vyživovacích povinností rodiče vůči všem jeho dětem, nezávisle na tom, zda s rodičem žijí ve společné domácnosti či nikoli a nezávisle na tom, zda je vyživovací povinnost určena soudem.

Zejména je však nutné přihlížet k míře péče povinného rodiče o dítě, tedy jak často v daném měsíci o dítě pečuje.

Další vyživovací povinnost

Nezáleží tedy na tom, zda je jeho péče formálně označena jako výlučná se širokou úpravou styku druhého rodiče nebo střídavá, ale fakticky se pracuje s počtem dnů včetně nocí, které dítě u rodiče tráví a je nutné také zohlednit pravidelné úhrady obvyklých potřeb dítěte např. zakoupení oblečení a obuvi, úhradu školních obědů, koníčků, apod. 

Pokud má rodič dítě v péči, resp. na styku, méně než 3 dny v měsíci, pak se vychází z úvahy, že se tento styk do výše výživného vůbec neprojeví. 

Čím více rodič o dítě pečuje, tím více se snižuje výše výživného, kterou by měl dle doporučující tabulky hradit. 

Spočítejte si výši výživného

Pokud si budete přát své výživné spočítat dle všech shora uvedených kritérií, které stanovuje pro výpočet výživného Ministerstvo spravedlnosti, vč. kontrolní částky, která by povinnému rodiči měla vždy zůstat, níže naleznete odkaz i s doporučující tabulkou. 

Pokud nemáte na pročtení tolik času, či Vám bude výklad připadat příliš složitý, rádi Vám na osobní schůzce pomůžeme.