Kdy si mohu nechat zvýšit výživné?

Kdy si mohu nechat zvýšit výživné?

To je asi jeden z nejčastějších dotazů, se kterým se v kanceláři setkáváme. Většinou lidé přicházejí, když jsou v nějaké finanční tísni a snaží se si nějakým způsobem opatřit finanční prostředky. Výživné je však vhodné si nechat upravit průběžně podle toho, jak dítě roste a narůstají jeho potřeby. 

Změny v životě dítěte

Prvním významných milníkem je nástup dítěte do mateřské školy, nejčastěji tedy ve 3 letech věku. Dítě již není v celodenní péči jednoho z rodičů, který si do této doby nahrazoval svou vyživovací povinnost plně svou osobní péčí. Ano, rozumíte správně. Máma či táta, který je s dítětem doma na „rodičáku“ se o dítě osobně, často nepřetržitě stará, proto tomuto rodiči náleží výživné, aniž by sám dítěti finančně přispíval. S nástupem do MŠ vznikají náklady dítěte na školkovné, stravné, „školní potřeby“, dítě je zpravidla v kolektivu alespoň z počátku často nemocné a rodič je tak často s dítětem doma na „ošetřovném“. Dítě také může více navštěvovat hrazené volnočasové aktivity. Přirozeně pak vzrůstají náklady na jeho stravu, oblečení, obuv, atd. 

Další milník v životě

Dalším významným milníkem nejen v životě dítěte, ale i rodiče, a také důvod pro zvýšení výživného je zahájení školní docházky – nástup do první třídy. Zde je však namístě podotknout, že pokud bylo o poměrech dítěte soudem rozhodováno např. už v jeho dvou letech, není nutno čekat až do šesti či sedmi let, tedy na zahájení školní docházky, ale je možné žádat o zvýšení výživného vždy po třech letech od doby posledního soudního rozhodnutí. 

Další období pro zvýšení výživného připadá na dobu nástupu na druhý stupeň ZŠ. Poté jsou pro zvýšení výživného rozhodné další dvě doby, a to nástup na střední školu a na vysokou školu. 

Podstatná změna poměrů

Samozřejmě je možné žádat zvýšení výživného u tzv. podstatné změny poměrů, a to nejen na strany dítěte, ale i rodiče. Jedná se například o případy, kdy by dítě závažně či dlouhodobě onemocnělo, začalo navštěvovat soukromou školu, významně by dítěti vzrostly náklady na zájmovou činnost (např. závodně sportuje a je již na vysoké úrovni), či je mimořádně nadané nebo opačně a je potřeba speciálního (nákladnějšího) výchovného zacházení. 

Rodič může žádat o zvýšení výživného také pokud druhý z rodičů nabude větší majetek (povýšení v práci, dědictví), výrazně mu zvýší plat, odpadne mu nějaká vyživovací povinnost. Také když rodič, nikoli vlastní vinou, přijde o zaměstnání a toto se mu i přes značné úsilí nedaří nalézt, nebo pokud vážně onemocní či přestane být schopen pracovat. 

Výše výživného

Výše výživného by měla vždy vycházet z odůvodněných potřeb dítěte a z majetkových poměrů (nejen příjem, ale i vlastnictví např. nemovitostí), schopností a možností rodiče, který má povinnost výživné hradit. Nezapomínejme tedy na ony schopnosti a možnosti povinného rodiče. Pokud (a někdy se to stává) povinný rodič před soudním jednáním změní zaměstnání za zaměstnání s nižší mzdou, nebo dá výpověď, i když předtím vydělával více, tato změna se do rozhodování o výživném nepromítne. Bude se vycházet z příjmů a poměrů před touto změnou. Výživné je možno zvýšit do budoucna, tedy od doby posledního návrhu či soudního rozhodnutí, ale i zpětně, a to až 3 roky. 

Zpětné zvýšení výživného

Zpětné zvýšení výživného pro dítě by nemělo být považováno za něco nespravedlivého, či výjimečného (jak se často domnívá povinný rodič), ale soud by k němu měl přistoupit vždy, pokud jsou k tomuto splněny zákonné podmínky. Ostatně zvýšení výživného je vždy v nejlepším zájmu dítěte, což je zájem prvořadý, stojící nad zákonem (vyplývá z Úmluvy o právech dítěte). Vždy však musí soud na miskách vah posuzovat všechny rozhodně okolnosti každého případu, důvody, pro které nebylo výživné žádáno již dříve, povahu a význam změny poměrů na straně dítěte či rodiče. Nezohledňují se tedy pouze skutečně dosahované příjmy povinného rodiče, ale i celková hodnota jeho majetku a životní úroveň. 

Závěr

Těšíme se na Vaše připomínky, komentáře a dotazy. Se sepisem návrhu na zvýšení výživného Vám rádi pomůžeme. Zletilým oprávněným (dětem) sepisujeme návrhy zdarma.