Petr Langer

Vzdělání:

 • 2001 Právnická fakulta UP Olomouc, státní magisterská zkouška (absolvování s vyznamenáním), udělen titul Mgr.
 • 2002 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkouška, udělen titul JUDr.
 • 2004 Justiční odborná zkouška s prospěchem výtečně způsobilý
 • 2002 - 2007 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, státní doktorská zkouška, udělen titul Ph.D.
 • 2007 Právnická fakulta Univerzity Regensburg (SRN), udělen titul LL.M.

Odborná praxe:

 • 2001 – 2008 - Krajský soud v Ostravě – justiční čekatel (v celostátním výběrovém řízení na funkci justičního čekatele se v roce 2001 umístil na prvním místě z celkového počtu 301 přihlášených uchazečů)
 • od 2008 dosud - výkon advokacie, člen České advokátní komory, generální právní praxe se zaměřením na trestní, občanské a obchodní právo

Pedagogická praxe:

 • 2001 – 2005 - Vyšší odborná škola Havířov, s.r.o. – obor Veřejná správa a právo, Gastronomie a služby cestovního ruchu – vyučující odborných předmětů – veřejná správa a právo
 • 2002 – 2004 Vyšší odborná škola obchodně právní, s.r.o. v Ostravě, vyučující odborných předmětů (výuka obchodního práva)
 • 2006 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (výuka správního práva)
 • 2011 – 2016 – Právnická fakulta Panevropské vysoké školy v Ostravě, odborný asistent (výuka občanského, trestního, rodinného, pracovního práva)
 • 2012 – 2014 - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborný asistent (výuka občanského, trestního, rodinného, pracovního práva)
 • přednášková a publikační činnost

Udělená stipendia:

 • DAAD – stipendium poskytnuté za účelem studia na Právnické fakultě Univerzity v Regensburgu
 • Nadace Roberta Bosche – stipendium pro vedoucí řídící pracovníky ve veřejné správě od 2007 - 2008

Zahraniční stáže:

 • Ministerstvo spravedlnosti v Mnichově, Spolková republika Německo (2007)
 • Eurojust, Haag, Nizozemsko (2008)
 • Siemens, Mnichov, Spolková republika Německo (2008)

Jazykové znalosti:

 • německý jazyk - poskytování právních služeb v německém jazyce, zastupování německy mluvících klientů, anglický jazyk