Souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte

Popis problematiky

Vzhledem k tomu, že sezóna letních dovolených je v plném proudu, dnes alespoň stručně popíšu problematiku souhlasu druhého rodiče s vycestováním a obecně rozhodování o záležitostech dítěte.

V létě se na nás klienti často obrací, zda potřebují souhlas druhého rodiče s vycestováním s dítětem do ciziny. Vzhledem k tomu, že bohužel čím dál víc více dětí je z rozvedených rodin, nebo rodiče spolu nežijí, či nikdy neuzavřeli manželství, dotaz se nesčetněkrát opakuje.

Obecně, pokud rodič cestuje s dítětem krátkodobě (nikoli natrvalo) nejčastěji na dovolenou, jedná se o záležitost běžného rodinného života a souhlasu druhého rodiče z hlediska českého práva není třeba.

To však neplatí, pokud s dítětem vycestuje namísto rodiče prarodič, či jiná osoba, nebo pokud je souhlas vyžadován přímo zemí, do které rodič s dítětem cestuje (typicky Chorvatsko).

Výlučná péče rodiče neznamená právo rodiče rozhodovat o všech záležitostech dítěte.

Výkon rodičovské odpovědnosti

Někteří rodiče si myslí, že svěření dítěte do jejich výlučné péče automaticky znamená, že o dítěti rozhodují sami (tedy bez druhého rodiče). Rodiče (nezávisle na typu péče) však vykonávají rodičovskou odpovědnost ve shodě vždy, pokud se jedná o záležitosti pro dítě významné. Vždy se tedy musí shodnout ve výběru lékaře, školky, školy, u lékařských zákroků, očkování, místa bydliště.

Pokud se rodiče neshodnou, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.